Nacházíte se: AČN > Nábytek roku > NÁBYTEK ROKU 2022

Propozice udělení Ocenění Asociace českých nábytkářů

„NÁBYTEK ROKU 2022“

Podtitul:
„Cena vyhlašovaná Asociací českých nábytkářů o nejlepší design a inovace nábytku v daném roce“
Cena Asociace českých nábytkářů

Asociace českých nábytkářů pod záštitou
(řazeno abecedně)

CzechTrade
Design Cabinet CZ
Institut Interiérových Designérů
Unie Profesionálních Designérů ČR

vyhlašuje celostátní udílení ceny AČN

„NÁBYTEK ROKU 2022“.


V ocenění „NÁBYTEK ROKU 2021“ je hodnocen nejlepší design a inovace nábytku v daném roce v České republice. Ocenění je vyhlášeno Asociací českých nábytkářů. Přihlásit se mohou všechny firmy, které vyrábí nábytek v České republice. Pro přihlášení neexistuje žádné omezení co do členství v různých organizacích atd. Cílem ocenění je podpořit tvorbu v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design. Přiblížit veřejnosti špičkové výrobky českých nábytkářů. Motivovat designéry k tvůrčí aktivitě.

 

Nábytek je hodnocen z hlediska:

Funkčnosti, bezpečnosti, estetiky a vhodnosti použité technologie a materiálu. Nábytek hodnotí pětičlenná odborná komise, která je tvořena nezávislými odborníky. Její doporučení schvaluje představenstvo Asociace českých nábytkářů.GENERÁLNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR.


       
HLAVNÍ PARTNER

PARTNEŘI OCENĚNÍ

Blum, s.r.o. Démos trade, a.s. Kronospan


Špinar software s.r.o. Egger CZ s.r.o. MA-DONA s.r.o.


Dřevozpracující družstvo Rehau, s.r.o. DUET CZ, s.r.o.


Textilní zkušební ústav, s.p.

 
      
NÁBYTEK ROKU 2022 pod záštitou

CZECHDESIGN.CZ Czech Trade Design Cabinet CZ


Unie profesionálních designérů

Institut interiérových designérů

mediální partneři ocenění NÁBYTEK ROKU 2022

                   


         
Cíle ocenění:

 • Hlavním cílem udílení ceny je podpora nové tvorby v nábytkářské výrobě v České republice s důrazem na kvalitní design.
 • Cena umožňuje bližší poznání a rozbor výrobků českých nábytkářů. Zkvalitňuje informovanost a odborné i laické veřejnosti představuje spektrum současných špičkových výrobků v českém odvětví výroby nábytku.
 • Podtrhuje fakt, že se v České republice kvalitně designovaný nábytek nejenom vyrábí, ale i vyvíjí.
 • Cena pobízí a motivuje designéry a výrobce k vyšší tvůrčí aktivitě.
 • Cena významně přispívá k budování samostatných obchodních značek českých výrobců nábytku, čímž celkově zvyšuje renomé celého oboru výroby nábytku.
 • Medializací ocenění přispět k cílenému zvyšování povědomí o českém designu nábytku u tuzemské i zahraniční veřejnosti.
 • Cena přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti našich výrobců na domácím i zahraničním trhu.
Členění ocenění:

Ocenění může získat nábytek, který je vyráběn firmou se sídlem v České republice. Původ nábytku je v České republice. Rok 2022 je třináctým ročníkem ocenění (koná se po čtrnácté, rok 2009 byl nultý ročník). Ocenění je členěno následovně:

Ocenění je členěno následovně:

 • Výrobky jsou přihlašovány firmou na adrese design@czechfurniture.com .
 • Nábytek je podle návrhů posuzován hodnotitelskou komisí AČN.
 • Výrobci nábytku jsou plošně osloveni a vyzváni k účasti v tomto národním oceněn
Nábytek bude hodnocen z hlediska:

 • funkčnosti,
 • bezpečnosti,
 • estetiky
 • vhodnosti konstrukce a použitého materiálu.Benefity ocenění:

 • Různým typům médií zaslána tisková zpráva. (Řada médií každoročně tuto informaci zveřejní).
 • Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění proběhne při příležitosti konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2022. Vyhlášení proběhne na samostatné tiskové konferenci AČN za účasti novinářů.
 • Ocenění a diplom budou předány zástupci společnosti, která získá ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK. Ocenění bude předáno v rámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2022. (Ocenění VÍTĚZNÝ VÝROBEK získává pouze jedna společnost).
 • Zástupcům společností, jejichž nábytek bude oceněn za mimořádně zdařilý design, budou předány diplomy. Diplomy budou předány v rámci fóra DESIGN SHAKER na jarním FOR INTERIOR 2022.
 • Prezentace výsledků ocenění vůči stáním orgánům České republiky.
 • Vítězný výrobek smí být označován logem ceny a dovětkem „VÍTĚZNÝ VÝROBEK - NÁBYTEK ROKU 2022“.
 • Výrobky, které budou označeny Asociací českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise za mimořádně zdařilé, mohou být označovány logem ocenění NÁBYTEK ROKU 2022.
 • Oceněný nábytek bude možné vystavit v rámci projektu DESIGN SHAKER na jarním veletrhu FOR INTERIOR 2022. Vystavení je zpoplatněno částkou, která připadne organizátorovi veletrhu.
 • Nábytek, který byl přihlášen k ocenění a nebyl oceněn může získat statut NOMINACE - NÁBYTEK ROKU 2022 a užívat logo NÁBYTEK ROKU 2022 – NOMINACE v černobílém provedení. Užívání loga NÁBYTEK ROKU 2022 – NOMINACE musí být ze strany AČN výslovně povoleno. Pokud přihlášený nábytek nesplňuje základní parametry, které posuzuje hodnotitelská komise nemůže být logo NÁBYTEK ROKU 2022 – NOMINACE užíváno, ačkoliv byl výrobek řádně přihlášen.Zájemci o ocenění:

 • Přihlásit se mohou výrobní firmy, zaměřené na výrobu nábytku, které mají sídlo v České republice podle platné legislativy.
 • Organizátor soutěže může požadovat doložení oprávnění k výrobě nábytku.
 • Přihlašovatel je majitel designu a má vlastnická práva na výrobu produktu.
 • Přihlášení není vázáno na členství v jakýchkoliv profesních nebo zájmových organizacích.
(Výrobky, které jsou replikami, kopírují jiné výrobky nebo návrhy nebudou do soutěže zařazeny).Přihlášky

 • Termín pro přijímání přihlášek k ocenění NÁBYTEK ROKU 2022 je do 15.01.2022. (K tomuto datu musí být vyrobený nábytek k dispozici).
 • Start přijímání přihlášek o cenu NÁBYTEK ROKU 2022 bude vyhlášen 21. září 2021 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Přihlášeny mohou být produkty, které vznikly v období předešlých tří let před vyhlášením ocenění NÁBYTEK ROKU 2022.
 • Vyplněné přihlášky je nutné zasílat písemnou formou na adresu sekretariátu Asociace českých nábytkářů, Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9.
 • K přihlášce je třeba přidat digitální záznam výrobku (fotografie) a zjednodušenou výkresovou dokumentaci. Fotografie a zjednodušená výkresová dokumentace se zasílá elektronickou formou, na adresu design@czechfurniture.com .
 • Dokumentace je přijímána pouze v čitelné podobě (jpg., Word, Excel).
 • Nábytek bude zařazen do hodnocení pouze na základě dodané přihlášky.
 • Od přihlášeného výrobku musí existovat minimálně jeden vyrobený kus.
 • Počet přihlášených kusů není omezen.
 • Přihláška vyjadřuje automaticky souhlas s publikováním přihlášeného výrobku ve smyslu autorských práv.
 • Součástí přihlášky je prohlášení, že majitel výrobku umožní hodnotitelské komisi fyzickou prohlídku přihlášeného výrobku.
 • Je vybírán registrační poplatek ve výši 5.000,- Kč + DPH za každý přihlášený výrobek. Registrační poplatek je vybírán na základě faktury, kterou AČN vystaví žadateli o ocenění. Členové AČN hradí registrační poplatek ve výši 0 Kč.


Přihlášku NÁBYTEK ROKU 2022 si můžete stáhnout ZDE.

Propozice NÁBYTEK ROKU 2022 si můžete stáhnout ZDE.

 


Vyhlášení výsledků:

 • Výsledky ocenění budou vyhlášeny při prvním dni konání jarního veletrhu FOR INTERIOR 2022. Dne 31. března 2022 na samostatné tiskové konferenci Asociace českých nábytkářů.
 • Výsledky budou uvedeny na webových stránkách ocenění www.nabytek-roku.cz s prolinkem na oficiální stránky Asociace českých nábytkářů.
 • Ceny bude předávat vypisovatel ocenění, Asociace českých nábytkářů.Členové hodnotitelské komise:


Pětičlenná komise byla zvolena představenstvem AČN. Komise je tvořena nezávislými odborníky z řad odborných teoretiků, návrhářů, designérů, interiérových tvůrců, konstruktérů a pedagogů. 

Představenstvo může jmenovat čestného člena komise. 

Složení komise (řazeno abecedně):

 • doc. Ing. arch. Boris Hála, Ph.D.
 • MgA. Jaroslav Juřica, M.A.
 • Ing. arch. Lubomír Končinský
 • PhDr. Dagmar Koudelková,
 • Ing. Milan Vrbík
Hodnocení:

Výsledky ocenění jsou vyhlašovány představenstvem Asociace českých nábytkářů na návrh hodnotitelské komise.